Til hovedinnhold

Klimadiskusjon rundt Mongstad

Kan de norske gassreservene bli verdiløse i en verden uten CO2-håndtering? Og har Norge som leverandør av fossil energi et ansvar for å få fram gode løsninger på området? Dette var spørsmål som ble tatt opp på SINTEFs klimaseminar i forrige uke.

I panelet fra høyre: Stortingsrepresentant Rasmus Hansson MDG, BI-professor Jørgen Randers, Nils A. Røkke fra SINTEF og Toralf H. Thorsen fra Norsk Industri. På talestolen står Tore Amundsen fra Gassnova.

Skrinleggingen av planene om fullskala CO2-fangst på Mongstad, har reist viktige spørsmål som berører både klimapolitikk, verdiskaping og industripolitikk.  

For det globale klimaet er den revnende likegyldig om utslippet skjer her eller der. Men snakker vi om verdiskaping, ringvirkninger og klimaregnskap, er det avgjørende om dette skjer i Norge eller i utlandet.

Se foredragene til :
Jørgen Randers, Rasmus Hansson, Nils A. Røkke og Toralf H. Thorsen

Publisert tirsdag 18. mars 2014