Til hovedinnhold
Norsk English

200 millioner til nytt senter for forskning

Tre blide herrer i dress som skåler i champagne. Foto: SINTEF Raufoss Manufacturing
På fredag 21. november tildelte Forskningsrådet SINTEF Raufoss Manufacturing status som nasjonalt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) på industriproduksjon. Dette er første gang et slikt senter legges utenfor en stor universitetsby, og tildelingen fra Forskningsrådet samt at NTNU og SINTEF går inn som strategiske partnere er en anerkjennelse av det nasjonale kompetansesenteret på Raufoss.

Senteret har et sterkt nasjonalt industrikonsortium. I tillegg til sentrale industribedrifter i NCE Raufoss deltar bedrifter som Brødrene AA, Ekornes, GKN Aerospace Norway, Kleven Maritime, Plasto og Rolls Royce Marine i senteret. Sammen med NTNU, SINTEF og HiG som forskningspartnere vil senteret være helt i front av internasjonal FoU og styrke Norges rolle i EUs forskningsprogram H2020.

En særdeles viktig brikke

– Tildelingen er et resultat av en målrettet innsats ved NCE Raufoss, SINTEF Raufoss Manufacturing og Høgskolen i Gjøvik på å bygge opp et miljø med internasjonal spisskompetanse på industriproduksjon i vår region, sier administrerende direktør Sverre Narvesen. – Det lange og tette samarbeidet med NTNU og resten av SINTEF-konsernet har vært avgjørende for å få til dette. Senteret vil være en særdeles viktig brikke i å bevare og bygge opp en bærekraftig industriproduksjon i Norge. Vi har blitt for avhengig av inntektene fra olje og gass, og en fornyet satsning på industriproduksjon gir oss flere ben å stå på i fremtiden.

Industriproduksjon

Senteret vil fokusere på den del av industrien som leverer produkter til globalt konkurranseutsatte markeder. Industriproduksjon er en viktig næring med mer enn 10% av norsk landbasert BNP og stor eksportandel. Vareproduksjon er også en viktig arbeidsgiver i distriktene, og for hver ansatt i vareproduksjon er det gjerne indrekte knyttet ti ansatte i servicenæring. Denne delen av norsk næringsliv er under stort press fra global konkurranse, og bare gjennom å være blant de første i å utnytte forskning til nye verdiskapende produkter, og samtidig ha verdens høyeste produktivitet kan den være konkurransedyktig.

Partnere

Det skal samarbeides med internasjonale institusjoner som Chalmers, Swerea IVF, KTH, DTI, VTT i Norden, RWTH Aachen, Fraunhofer, TNO, ETH Zurich og TWI i Europa, samt Georgia Tech, University of Michigan og NIST i USA og AIST i Japan.

Kontaktperson