Til hovedinnhold
Norsk English

DNV GL markerte sitt 150-årsjubileum

DNV GLs konsernsjef Henrik O. Madsen var vert for jubileumsfeiringen, her sammen med SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo i den innledende paneldebatten. (Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien, DNV GL).
Havrommet sto sentralt da DNV GL markerte sitt 150-årsjubileum i Trondheim, i samarbeid med NTNU, SINTEF og MARINTEK.

I 1864 startet Det Norske Veritas som et lite norsk klasseselskap. Etter hvert fikk selskapet en sentral rolle som kontrollør, rådgiver og pådriver i internasjonaliseringen av norsk skipsfart og i utviklingen av norsk olje- og offshoreteknologi og annet næringsliv. I 2013 fusjonerte de med tyske Germanischer Lloyd, og ble verdens største i sin bransje under navnet DNV GL.


Jubileumsfeiring i Trondheim
150-årsjubileet markeres flere steder i Norge og internasjonalt. Den 9. september ble det gjennomført et stort arrangement i Trondheim, i samarbeid med SINTEF, MARINTEK og NTNU.

– Markeringen av jubileet er en mulighet til bedre å forstå og anerkjenne vår historie, samtidig som vi kan bruke en dypere forståelse av fortiden som kunnskap og inspirasjon i møtet med fremtiden, sier konsernsjef Henrik O. Madsen i DNV GL.

SINTEF og NTNU har samarbeidet med DNV GL i en årrekke, på mange områder knyttet til forskning, næringsutvikling og utdanning. DNV GL er også en av eierne i SINTEF-instituttet MARINTEK, og en av samarbeidspartnerne for å realisere fremtidens kunnskapssenter for havrommet, Ocean Space Centre.

Forskningssjef Vegar Johansen fra SINTEF Fiskeri og havbruk holdt en svært god presentasjon om fremtidens matproduksjon i havet. (Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien, DNV GL).

 

Utvikling av havrommet
Fremtidens utnyttelse av havrommet sto da også sentralt i jubileums-konferansen, med fokus på maritim næring, olje og gass, fornybar havenergi og mat fra havet.

SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo og NTNUs rektor Gunnar Bovim deltok ved åpningen og i en innledende paneldebatt sammen med DNV GLs konsernsjef Henrik O. Madsen, NHO-president Tore Ulstein og Trond Giske, leder for Stortingets Kirke-, utdannings og forskningskomite.

Både i innledninger og i panelet var det en samstemt holdning at planene om Ocean Space Centre må realiseres, både for å øke kunnskapen om ressursene i havrommet og for å styrke Norges posisjon som maritim stormakt.

I konferansen deltok Vegar Johansen fra SINTEF Fiskeri og havbruk og John Olav Tande fra SINTEF Energi med meget gode presentasjoner og innlegg. 

Av Petter Haugan