Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs anbefalinger for ildsteder

Ildsted
Illustrasjonsfoto: SINTEF
SINTEF har ikke godkjent løsningen for ildstedet eller skorsteinen i Bjørn Dæhlies nedbrente hytte, slik noen medier har opplyst.

Etter hyttebrannen til Bjørn Dæhlie har SINTEF vært nevnt i forbindelse med anbefalte løsninger og godkjente produkter. Ifølge media startet brannen i nærheten av ildsted og skorstein. Dæhlie går ut i bl.a. Dagbladet og mener SINTEF-krav bør endres som følge av brannen. Bakgrunnen er at ildsted og skorstein skal være godkjent av SINTEF.

- SINTEF er ikke kjent med hvilke produkter som var benyttet, og vi kjenner saken kun fra media. Der opplyses det at det kun var 2 cm avstand fra ildsted/skorstein til treverk, og at stålskorsteinen gikk i en sjakt som var kledd innvendig med tre. Vi kan ikke se at dette er i tråd med våre godkjenninger og anbefalinger, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann.

SINTEF har gått gjennom de aktuelle godkjenningene av stålskorsteiner, og ingen av dem tillates montert nærmere treverk enn 30 mm, de fleste krever 50 mm avstand. Dette gjelder der isolerte skorsteinselementer føres gjennom bjelkelag eller takkonstruksjon – et relativt kort stykke. Uisolerte elementer skal ha minst 300 mm avstand til brennbart materiale, som ethvert annet røykrør.

I Byggforskserien 552.135 Ildsteder og skorsteiner, beskrives innkledning av isolert stålskorstein. Der angis 50 mm som minste avstand mellom skorstein og sjaktvegg. Sjaktveggen må være av ubrennbart materiale, og det må være minst 100 mm fra skorsteinen til eventuelt treverk på utsiden av sjaktveggen. Videre må sjakta være ventilert med angitte minimumsstørrelser på ventilene.

- Ildsteder har større variasjon i oppstillingsvilkår, og uten å kjenne til hvilket ildsted det er snakk om, kan vi ikke uttale oss om vilkårene er oppfylt, sier Hjermann.

- Vi føler med Bjørn Dæhli og hans familie. En brann er noe av det verste man kan oppleve. Vi føler oss trygge på at norske myndigheter gjennom sin etterforskning vil avdekke de faktiske forhold og være opptatt av å finne årsak og sammenheng til ulykken. Denne lærdommen må spres, sier Hjermann.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson