Til hovedinnhold
Norsk English

Størst effekt først etter noen år

Det tar flere år før innføringen av lean gir mye igjen. Her fra en av Toyotas fabrikker i Japan. Foto: Thinkstock
Det tar flere år før innføringen av lean gir mye igjen. Her fra en av Toyotas fabrikker i Japan. Foto: Thinkstock
Mange bedrifter har kopiert LEAN- modellen til Toyota for effektiv produksjon. Men 2 av 3 bedrifter mislykkes med innføringen. Ny forskning kan forklare hvorfor.

Lean er en produksjonsfilosofi som Toyota utviklet for å produsere mest mulig effektivt. Målet er å produsere akkurat det markedet etterspør, i rett kvalitet og til riktig tid – såkalt «just-in-time».

Bedrifter gir opp

Mye har vært omtalt og forsket på i “lean-verdenen”, men seniorforsker Torbjørn Netland ved SINTEF har nå dokumentert forholdet mellom innføring av lean og effekten på produktivitet. Det har ingen gjort tidligere. Samtidig er han postdoktor ved NTNU. I den rollen har han fått antatt en artikkel i MIT Sloan Management Review. Her viser han og medforfatter Kasra Ferdows, hvordan effekten av å innføre lean endres etter hvert som man implementerer mer av det.

Torbjørn Hestenes Netland. Foto: Thor Nielsen, NTNU

Torbjørn Hestenes Netland. Foto: Thor Nielsen, NTNU

Klikk for å åpne

– Mange bedrifter velger dessverre å kutte ut programmet etter bare et års utprøving fordi de synes effekten uteblir, forteller Netland, – men den store «lean-effekten» som ofte loves ved oppstart, kan først forventes etter 2-3 år. Totalt tar det minst 8 år å innføre de omfattende system- og kulturendringen som kreves for å lykkes. I praksis faller mange fra mye tidligere.

Fra Toyota til Volvo

Lean har fokus på å skape en feilfri produksjonsprosess som følger takten i markedets etterspørsel. Det står i motsetning til tidligere produksjonsfilosofier som heller produserte store kvanta av varer til et overfylt ferdigvarelager.

– Volvo har laget sin egen variant av Toyotas kjente produksjonssystem; det kalles Volvo Production System, forteller Netland.
Han har studert Volvo-gruppens innføring av Volvo Production System i selskapets 67 fabrikker rundt om i verden. Gjennom sin forskning, har han selv besøkt 44 av disse fabrikkene på fem kontinent.

Les også: Økt effektivitet og økt trivsel

Effekten følger en S-kurve

S-kurve-teorien som lanseres i artikkelen, forklarer følgende fenomen: Når en fabrikk innfører lean-programmet, får man kun en liten effektivitets-forbedring i den første fasen (fabrikkene er «Beginners»), deretter skyter produktiviteten i været i den andre fasen («In-transition»), så avtar veksten noe («Advanced), før den til slutt flater ut i den fjerde fasen av innføringen («Cutting-edge»).

Ifølge Netland, kan fasene typisk vare fra 1-3 år dersom fabrikken lykkes med implementeringen.

Matnyttig forskning

Forskernes artikkel er skrevet med tanke på brukere av forskningen i næringsliv og forvaltning, og fokuserer derfor mye på hva S-kurve-teorien betyr for alle de som forsøker å innføre et slikt system.

– I dag er jo lean blitt populært i alle typer bransjer. Både kommune-Norge og helsevesenet lener seg på modellen. Vi håper selvsagt at forskningen vår kan hjelpe ledere i alle bransjer, avslutter Netland som tror de nye opplysningene kan være helt avgjørende for om en bedrift lykkes eller ei.

MIT Sloan Management Review er en kjent businessjournal på høyde med Harvard Business Review, og leses av ledere og beslutningstagere over hele verden. Artikkelen som kommer på trykk den 17. juni 2014 er en videreføring av Netlands doktoravhandling ved NTNU som han forsvarte i desember 2013. Artikkelen kan leses online her.

Referanse: Netland, T., & Ferdows, K. (2014). What to Expect From a Corporate Lean Program. MIT Sloan Management Review, 55, 4 (Summer)