Til hovedinnhold
Norsk English

Akuttmottak skaper problemer for eldre

Mann i sykehusseng
Eldre pasienter kan ha et sammensatt sykdomsbilde, og ofte er det ikke det mest synlige sykdomstegnet som er det viktigste å behandle. Foto: Trinnity Health.
Norske akuttmottak er lite tilpasset eldre pasienter, og de ansatte mangler ofte geriatrisk kompetanse.

På mottaket sitter det ofte unge, uerfarne leger som mangler kunnskap og innsikt om eldre. Det gir muligheter for feildiagnostisering. Eldre pasienter kan bli unødvendig innlagt, innlagt på “feil” avdeling, eller skrives ut med helseproblem som ikke blir oppdaget og behandlet. Dette er kunnskap ut fra generelle observasjoner som er gjort på svært mange akuttmottak.

St. Olavs Hospital, Sykehuset Vestfold, Trondheim kommune og SINTEF har tatt tak i problemstillingen. De har hentet inn informasjon fra utlandet, gjort observasjoner og kartlegginger, og intervjuet pasienter, pårørende og personale. På bakgrunn av dette er Trondheim kommune og St. Olavs Hospital nå i full gang med å utvikle et forbedret pasientforløp for den eldre akuttpasienten.

Les hele artikkelen på Gemini.

Kontakt

Espen Helge Aspnes, avd. Medisinsk teknologi

Utforsk fagområdene