Til hovedinnhold

Espen Helge Aspnes

Seniorrådgiver

Espen Helge Aspnes

Seniorrådgiver

Espen Helge Aspnes
Telefon: +47 930 59 050
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268847

Basert på erfaringer fra 20 års arbeid med innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren gir denne rapporten tips til hvordan man kan finne ut hva som finnes av produkter og løsninger nasjonalt og internasjonalt. Rapporten brukes enklest i digital utgave da den inneholder en stor mengde...

Forfattere Aspnes Espen
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1010446

Målsettingen med denne rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i egen bolig. Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å være et viktig grep for å møte de kommende samfun...

Forfattere Aspnes Espen
År 2012
Type Rapport/avhandling