Til hovedinnhold
Norsk English

Skyggegruppemøte Bioenergi 5. desember 2014

Bioenergi skyggegruppe desember 2014.
Bioenergi skyggegruppe desember 2014.
Fredag 5. desember møttes bioenergiinteresserte aktører på et skyggegruppemøte på Scandic Hell Hotell.

Skyggegruppe? Ja! Vi følger med som skygger hva som skjer i Europa, slik at vi vet hva som skjer i teknologiplattformer, EU parlamentet og hvordan norsk industri kan få støtte fra europeiske kilder.

Møtelederen Berta Matas Güell (SINTEF Energi) ønsket alle deltagerne velkommen og initierte en kort diskusjonsrunde rundt bordet. På møtet var det mange flere deltakere fra ulike næringslivaktører knyttet til bioenergi enn ved tidligere møter. Dette er bra fordi det er spesielt viktig å mobilisere og engasjere norske aktører inn mot europeiske aktiviteter. Den gode og balanserte blandingen av aktører innenfor FoU, industri og myndighetene gir et veldig bra utgangspunkt for å nå målet med skyggegruppemøtet.

Agendaen besto av fire deler. I den første delen presenterte Judit Sandquist (SINTEF Energi), Trond Værnes (Norges Forskningsråd) og Marika Andersen (Bellona) bioenergirelaterte europeiske arenaer som Europeiske Teknologiplattformene, EERA, EIBI og det nye Europaparlamentet. Presentasjonene ga tilhørerne oppdateringer fra de siste seks månedene.

På den andre delen av møtet presenterte Tor Ivar Eikaas (Norges Forskningsråd) og Sølvi Silset (Innovasjon Norge) hvordan man kan skape finansieringsmuligheter for deltagelse i europeiske aktiviteter enten via Horizon2020-programmet eller via et nytt program skreddersydd for små og mellomstore bedrifter.

Den tredje delen av møtet så på suksesshistorier fra norske industriaktører innen bioenergi, nemlig Cambi (Pål Jahre Nilsen) og EGE som inspirasjon til andre deltagere. Begge to refererte til deltagelse i både nasjonale og europeiske prosjekter som et viktig element i sin virksomhet.

I den siste timen av møtet diskuterte vi i plenum (ledet av Tor Ivar Eikaas) hvordan norske aktører kan øke sin synlighet og aktivitet på europeiske arenaer. Deltagerne fant møtet nyttig og interessant og støtter fortsettelse av en slik møteplass for videre formidling og koordinering.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2009 - 31.12.2017

Kontaktperson:

Petter Egil Røkke

Utforsk fagområdene

Kontaktperson