Til hovedinnhold
Norsk English

Klar tilbakegang for studenters oppfatning av undervisningskvaliteten i lærerutdanningene

Foto: Tobias R Metoc (CC BY-SA)
I lektorutdanningen og praktisk/pedagogsik utdanning setter studentene praksisopplæringen betydelig høyere enn undervisningen og er den gruppen som er mest kritisk til integrasjonen mellom undervisning og praksisopplæring. Studentenes vurdering av undervisningen har gått tilbake på et flertall av målepunktene i undersøkelsen. For grunnskolelærerutdaningen, som nettopp har vært gjennom en støre reform, er utviklingen litt bedre.

Studien har kartlagt oppfatningen til de fire målgruppene rektorer, praksislærere, lærerutdannere og studenter gjennom en stor survey våren 2013. Resultatene er sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse våren 2010 og formidlet gjennom en rapport og en innledning på junimøtet i Nasjonalt råd for lærerutdanning.

For målgruppene rektorer, praksislærere og lærerutdannere er det bare små utslag i oppfatningene i begge retninger. For studenter er det en tydelig tilbakegang i vurderingen av selve undervisningen, mens det er få endringer når det gjelder vurderingen av praksisopplæringen og av sammenhengene mellom teori og praksis. Når det gjelder læringsutbytte, skårer imidlertid studenter og lærerutdannere ved de nye grunnskolelærerutdanningene kvaliteten klart høyere enn de samme gruppene gjorde med den gamle allmennlærerutdanningen tre år tidligere.

Lærerutdanningen for barnehagene deltok for første gang i undersøkelsen i år. Førskolelærerstudentene vurderer sin utdanning mye høyere enn studenter ved de øvrige lærerutdanningene på svært mange punkter.

Teoriundervisningen og praksisopplæringen går fortsatt i to kretsløp slik det er beskrevet gjennom evalueringer tidligere; det er store kontraster mellom de to sektorenes vurdering av seg selv og hverandre, og integrasjonen kan bli bedre. Det er et godt tegn at bedre kontakt mellom skoler/barnehager og læresteder rangeres høyt som ønsket forbedringstiltak av alle grupper, men slik var det for tre år siden også, og verken grunnskolelærerreformen eller andre tiltak i sektoren har grepet tilstrekkelig godt tak i dette.

SINTEF har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført denne undersøkelsen om studiekvalitet i lærerutdanningene i 2013.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2010 - 31.12.2014

Kontaktperson:

Håkon Finne

Kontaktperson

Håkon Finne 

Utforsk fagområdene