Til hovedinnhold

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne
Telefon: 920 42 023
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1671825

The Lofoten islands are one of the leading, iconic tourist destinations in Norway, based on unique nature qualities and culture heritage related to fisheries. Over a period of ten years around the turn of the century, the Lofoten tourist industry changed from scattered providers of basic services fo...

Forfattere Løvland Jarle Finne Håkon
År 2019
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1614503

Rapporten handler om i hvilken grad Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi, «Et nyskapende Nordland», som er en næringsutviklingsstrategi for smart spesialisering, er egnet for å drive fram en mer diversifisert næringsstruktur i regionen gjennom høyere innovasjonst...

Forfattere Finne Håkon Løvland Jarle Mariussen Åge Madsen Einar Lier Bjørkan Maiken
År 2018
Type Rapport/avhandling