Til hovedinnhold

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne
Telefon: 920 42 023
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

R&D in teacher education milieus. A descriptive mapping of research and development in milieus that educate teachers for primary and lower secondary schools in Norway (GLU).

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470513

Teacher education for primary and lower secondary schools (GLU) is going through a trans-formation to become more research based. As a support measure for this, NOKUT has commissioned the present study to give an overview of R&D activities and outputs among the 13 higher education institutions o...

Forfattere Finne Håkon Landmark Andreas D. Mordal Siri Ullern Eli Fyhn
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452784

Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus. Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfattende survey tre år ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med alternativ organisering av kompetansemegling i VRI Trøndelag

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452769

Meglere, koblere og nettverk i mobilisering av små bedrifter til FoU-drevet innovasjon. VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har ...

Forfattere Finne Håkon Thorsen Hans Wilhelm Engel
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Forsøk med næringshager som leverandør av kompetansemegling i VRI Trøndelag. En underveisevaluering

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452765

Næringshager som mobiliserer bedrifter til forskning. VRI Trøndelag er et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forsknings og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har vært kompetansemegling, som forbin...

Forfattere Finne Håkon
År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin