Til hovedinnhold

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne
Telefon: 920 42 023
Avdeling: Teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1563724

Notatet presenterer aktører og næringsstrukturer i Nordlands kraftforedlende industri i et innovasjonssystemperspektiv. Hovedtyngden ligger på en beskrivelse av industrinæringene og deres kryssleveranser og underleveranser. Dette gir grunnlag for å identifisere områder der ny næringsvirksomhet i Nor...

Forfattere Løvland Jarle Mariussen Åge Finne Håkon
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1563713

KIFT er kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting. Notatet går gjennom geografisk og næringsmessig fordeling av KIFT-sektoren i Nordland og dens forbindelser med industri, marin sektor og opplevelsesbasert reiseliv i fylket. Hensikten er å se nær-mere på vekstpotensialet knyttet til å styrke...

Forfattere Løvland Jarle Finne Håkon
År 2017
Type Rapport/avhandling