Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av Strategisk program for kunnskapsbasert Innovasjon

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra en underveisevaluering av Strategisk program for kunnskapsbasert Innovasjon (SKI) ved NTNU. Formålet med evalueringen er å klargjøre om programmet (SKI) utvikler seg i tråd med de føringer som er gitt for programmet, i hvilken grad de gjennomførte og planlagte aktiviteter er egnet til å bidra til SKIs hovedmål, og hvilke effekter man på nåværende tidspunkt kan dokumentere. Rapporten starter med en redegjørelse av
Strategisk program for kunnskapsbasert Innovasjon (SKI) i et mer overordnet perspektiv på innovasjon generelt og deretter innholdet i SKI spesielt. Deretter begrunnes og dokumenteres metodikken for evalueringen. Etter dette presenterer vi funn fra evalueringen og hvilke resultater og effekter vi har identifisert etter ett og et halvt års drift av programmet. Til slutt oppsummerer vi hva som synes å ha vært bra så langt, hva som kan forbedres og videre anbefalinger for utvikling av programmet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2020

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2020:00353

ISBN

978-82-14-06407-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin