Til hovedinnhold
Norsk English

Håkon Finne

Seniorforsker

Forsker, seniorforsker, forskningsleder og instituttsjef, i flere deler av SINTEF (bl.a. IFIM, Virksomhetsutvikling og Teknologiledelse ) siden 1978.
Gjesteforsker ved UMIST (Manchester), MIT (Boston), MERIT (Maastricht) og ANACT (Lyon)
Forskningsrådets programkordinator for Bedriftsutvikling 2000
Medlem av forskergruppen NTNU Concept

Utdanning

Siv. ing. (MSc) teknisk fysikk (NTH 1977), de facto spesialisering organisasjons- og arbeidslivsfag / industriell økonomi og teknologiledelse
Tilleggsutdannelse i sosiologi, organisasjon og samfunn

Kompetanse og fagområder

Forskning og evaluering innen
- innovasjonsprosesser og -systemer i offentlig og privat sektor
- næringsutvikling og policy (lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt)
- organisasjon og arbeidsliv
- læring og høyere utdanning
Metodekompetanse innen
- intervjustudier
- dokumentstudier
- store og små spørreundersøkelser
- økonometriske o.a. statistiske analyser
- nettverksanalyser
- følgeforskning og aksjonsforskning

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hakonfinne/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Hakon-Finne

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0498-2526

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim