Til hovedinnhold
Norsk English

Følgeevaluering av FORREGION

Følgeevalueringsprosjektets mål var å bidra til Forskningsrådets tre mål i tilknytning til FORREGION-programmet. Disse målene er: oppfølging og rapportering av resultater og effekter; aktivitetstilpasning i programmet og bedre koordinering av mobiliseringsaktiviteter.

Kontaktperson

I prosjektet har det blitt levert skriftlige og muntlige innspill til regisserte læringsprosesser i og rundt programmet. Dette har blitt produsert på grunnlag av empiriske undersøkelser av aktiviteter, resultater og effekter i FORREGION, og basert på eksisterende forskningsbasert innsikt i problemstillingene.

Resultatene fra følgeevalueringen er oppsummert i fire åpne rapporter som kan lastes ned på denne siden.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020

Utforsk fagområdene

Rapporter