Til hovedinnhold

Følgeevaluering av FORREGION

Følgeevaluering av FORREGION

Følgeevalueringsprosjektets mål var å bidra til Forskningsrådets tre mål i tilknytning til FORREGION-programmet. Disse målene er: oppfølging og rapportering av resultater og effekter; aktivitetstilpasning i programmet og bedre koordinering av mobiliseringsaktiviteter.

I prosjektet har det blitt levert skriftlige og muntlige innspill til regisserte læringsprosesser i og rundt programmet. Dette har blitt produsert på grunnlag av empiriske undersøkelser av aktiviteter, resultater og effekter i FORREGION, og basert på eksisterende forskningsbasert innsikt i problemstillingene.

Resultatene fra følgeevalueringen er oppsummert i fire åpne rapporter som kan lastes ned på denne siden.

Publisert tirsdag 23. juni 2020
Seniorforsker
920 42 023

Prosjektvarighet

2018 - 2020

Rapporter

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1767870/

Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region. Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program og bruker opplegget til en nullpunktanalyse av de første sju...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1767888/

Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater fra...

Forfattere Håkon Finne Terje Bakken Marta Therese Lall Gunnar Martin Lamvik Trine Marie Stene Anette Østbø Sørensen
År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1758917/

Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene. Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine innovasjonsprosesser. I Forskningsrådets program FORREGION...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1816372/

Rapporten gir en kortfattet oppsummering av hva kompetansemeglingsfunksjonen er, hvilke teoretiske underlag som har påvirket ordningen, hvordan ordningen har fungert og fungerer i FORREGION-programmet, og hvordan den kan utvikles. Fra en ordning med røtter i tradisjonell technology push tenking har...

År 2020
Type Rapport