Til hovedinnhold
Norsk English

Nullpunktanalyse av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION

Sammendrag

Kapasitetsløft i utdannings- og forskningsmiljø for å styrke samarbeidet med næringsliv i egen region.
Rapporten utvikler et opplegg for situasjonsbeskrivelse av Kapasitetsløft-prosjekter i Forskningsrådets FORREGION-program og bruker opplegget til en nullpunktanalyse av de første sju Kapasitetsløft-prosjektene i programmet. Prosjektene skal løfte den faglige kapasiteten på et avgrenset fagområde og bruke det til å styrke samarbeidet med en fokusert del av næringslivet i regionen der fagmiljøet hører til. Situasjonsbeskrivelsen omfatter prosjektenes kontekst, deres status på utvikling av samarbeidet med næringslivet, studietilbud, faglig kapasitet, og nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og den etablerer resultatindikatorer for de samme fire områdene. Situasjonsbeskrivelsen skal kunne gjentas senere for å undersøke hvordan prosjektene bidrar til sine mål.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2019

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2019:00481

ISBN

978-82-14-06354-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin