Til hovedinnhold

Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION

Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION

Kategori
Rapport
Sammendrag
Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen.
Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. Studien belyser kompetansemeglingen og dens resultater fra bedriftenes side innenfor fire områder:
• hvordan initiativene ble til
• hvordan meglerprosessen forløp
• hvordan selve prosjektene forløp, produserer resultater for bedriftene, og planlegges videreført
• hvilke tidligere erfaringer bedriftene hadde med eksterne utviklingssamarbeid.
Bedriftene har to hovedtyper av behov: å finne finansiering til veldefinerte utviklingsoppgaver, og å finne forskerhjelp (og finansiering) til å strukturere (og belyse) problemstillinger som de har vanskeligere for å finne ut av på egen hånd. Begge behov tilgodeses gjennom at meglerne ikke bare megler kompetanse, men også virkemidler.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2019:00742
ISBN
978-82-14-06393-6