Til hovedinnhold
Norsk English

Mobilisering, kapasitetsløft og dialog. Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling

Sammendrag

Om å styrke innovasjonssystemet gjennom å understøtte innovatørene. Innovasjonspolitikken jobber vanligvis med å endre systembetingelser for at aktører lettere skal drive innovasjon, og særlig gjøre bruk av forskning i sine innovasjonsprosesser. I Forskningsrådets program FORREGION – forskningsbasert innovasjon i regionene – er det til dels omvendt: støtte til utvalgte aktørers egen utvikling brukes til å styrke innovasjonssystemene, slik at enda flere aktører kan dra nytte av hverandre. Rapporten inngår i en følgeevaluering av programmet og tar for seg FORREGIONs programlogikk og programteori som et grunnlag for å vurdere faktiske og forventede resultater og effekter, to år etter programstart. De tre hovedaktivitetene i programmet er mobilisering av bedrifter til deltakelse i FoU-programmer, kapasitetsløft for avgrensede fagmiljø som vil sette seg i stand til å forske og drive utdanning for beslektet næringsliv i egen region, og strategisk dialog mellom Forskningsrådet og de prosjektansvarlige i fylkeskommuner og FoU-institusjoner. Alle de tre hovedaktivitetene er i god og målrettet gjenge, men usikkerheter rundt ny oppgavefordeling mellom stat og fylkeskommuner.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2019

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2019:00882

ISBN

978-82-14-06396-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin