Til hovedinnhold
Norsk English

Prioriterte tog det neste?

Togtrafikken følger en fast ruteplan som sier hvor hvert tog skal kjøre og når det skal kjøre. Utfordringen toglederne står overfor hver dag, er hva de skal gjøre når forsinkelser fører til at planen kastes om kull? Foto: ThinkStock.
Et nytt verktøy kan få et forsinket tog tilbake i rute. Nå tester togledersentralen i Stavanger verktøyet som skal gi den optimale løsningen i løpet av sekunder.

Alle har hørt om flygeledere. Om de som sitter som spikret foran skjermene og sørger for at fly tar av og lander i riktig rekkefølge. Det samme gjelder for tog. Også her sitter togledere i kontrollrom foran store skjermer og dirigerer togtrafikken. De sitter på togledersentraler i Oslo, Trondheim, Drammen, Bergen, Hamar, Narvik, og Kristiansand, og styrer hver sine regioner. Hver togledersentral har ansvar for trafikken i sin region, mens den enkelte togleder kontrollerer deler av trafikken innad i regionen. En ansatt kan for eksempel styre togene på Gjøvikbanen, eller ha ansvar for de som går fra Drammen til Oslo. Togtrafikken følger en fast ruteplan. Den forteller nøyaktig hvor hvert enkelt tog skal kjøre og når det skal kjøre. Utfordringen som toglederne står overfor hver dag, er hvordan de skal løse situasjonen når forsinkelser fører til at planen kastes om kull?

– I dag har toglederne faste prioriteringsregler, der hovedprinsippet er å prioritere tog som er i rute – i tillegg til å foreta en helthetsvurdering, sier Arnt-Gunnar Lium på SINTEF. – Men beslutningen en togleder tar ett sted, vil også påvirke trafikken et annet sted. Så utfordringen til de ansatte blir å få til et godt samspill til tross for at hver togledersentral styrer sin region, og hver togleder innenfor en sentral sitter og dirigerer sin strekning.

Les resten av artikkelen på Gemini.no.

Kontakt

Ansattinfo mangler, avd. Anvendt økonomi

Presseklipp