Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF med i ni nye næringsrettede forskningssentre

Bilde av Unni Steinsmo. Konserndirektør SINTEF
-Jeg er svært stolt over disse tildelingene. Sentrene gir mulighet til langsiktig forskning i nært samarbeid med næringsliv og andre forskningspartnere. Jeg lover at SINTEF skal vise oss tilliten verdig, sier Unni Steinsmo.
Norges forskningsråd har annonsert opprettelse av 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SINTEF deltar i ni av sentrene.

SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

17 nye sentre

Den 21. november annonserte Forskningsrådet opprettelse av 17 nye sentre, som får innvilget en støtte på ca 1,6 milliarder kroner. Den nye tildelingen utløser forskning for over 3 milliarder kroner de neste åtte årene.

Totalt mottok Forskningsrådet 57 søknader fra hele landet.

SINTEF deltar i ni sentre

SINTEF deltar i ni av de nye sentrene, sammen med partnere fra forskning og næringsliv. Fire av disse sentrene ledes av SINTEF.

Dette er de sentrene SINTEF deltar i:

  • Metal Production. Vertsinstitusjon: NTNU.
  • Exposed Aquaculture Operations. Vertsinstitusjon: SINTEF
  • Klima 2050. Vertsinstitusjon: SINTEF
  • Centre for Advanced Structural Analysis. Vertsinstitusjon: NTNU
  • Centre for innovative ultrasound solutions for health care, maritime and oil&gas industries. Vertsinstitusjon: NTNU
  • Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products. Vertsinstitusjon: SINTEF
  • SFI Smart Maritime. Vertsinstitusjon: MARINTEK
  • Industrial Catalysis Science and Innovation for a competitive and sustainable process industry. Vertsinstitusjon: NTNU
  • Marine operations Centre. Vertsinstitusjon: Høgskolen i Ålesund

Stolt

- Vi er stolte over de 17 nye Sentrene for forskningsdrevet innovasjon Norge nå har fått. Kvaliteten på søknadene har vært på et svært høyt nivå. Disse sentrene som består av forskningsintensive bedrifter og forskningsmiljøer vil bidra til å styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft, sa adm.direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd da han offentliggjorde listen.

SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo er også stolt: - Jeg er svært stolt over disse tildelingene. Sentrene gir mulighet til langsiktig forskning i nært samarbeid med næringsliv og andre forskningspartnere. Jeg lover at SINTEF skal vise oss tilliten verdig.

Les mer om sentrene på Forskningsrådets nettsider