Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan bygge raskere?

Det går for lang tid fra et bygg reises til det står ferdig. Hva kan vi gjøre med det?

På store prosjekt kan faktisk plan- og gjennomføringsfasen strekke seg over tiår – slik at behov og mål blir foreldet før overlevering. Hvilke verktøy har vi for å gjøre forbedringer? Og er byggenæringens produktivitetstall til å stole på?
Dette og mere til tas opp på SINTEF-seminar i Oslo 16. oktober mellom kl. 13.30 og 15.30. Leder for Bygg 21, Petter Eiken, og Steen Sunesen i buildingSMART Norge er foredragsholdere sammen med SINTEF-forsker Jan Alexander Langlo. Se programmet