Til hovedinnhold
Norsk English

Analyseverktøy for kraftsystemet ga forskningspris

SINTEFs pris for fremragende forskning 2013 er tildelt forsker Bjørn Gustavsen ved SINTEF Energi.

Kraftsystemet vårt utsettes daglig for forstyrrelser som følge av bryterkoblinger, feilsituasjoner og lynnedslag. Slike forstyrrelser fører til at det opptrer forbigående overspenninger som blir en ekstra påkjenning på elkraftkomponentene og kan føre til havari.
Bjørn Gustavsen ved SINTEF Energi, har brukt mesteparten av sin arbeidstid og vitenskapelige produksjon til å utvikle regnemodeller som kan simulere forløp som dette, og dermed forutsi påkjenningene med større nøyaktighet enn tidligere. Han har utviklet matematiske modeller og mer effektive beregningsmåter som brukes i dag i analyser innenfor elkraftsystemer, høyhastighetselektronikk og en rekke andre fagfelt.