Til hovedinnhold
Norsk English

El- og hydrogenbilene kommer

Utfordringene med uforutsigbar tilgang til ladepunkt for el-bil, kan løses med mer presis rekkeviddeveiledning, reservasjon av ladepunkt og betaling på enkelt vis.
Store deler av den norske personbilparken vil være elektrisk drevet i framtida. Ifølge miljøbil-eksperter vil elektriske biler dominere i bytrafikken, og hydrogendrevne brenselcellebiler på langturer. Hvordan kan Norge utnytte dette til ny, grønn næringsvirksomhet innenfor turist -, software- og underleverandørindustrien? Og hvordan skal vi få på plass velfungerende infrastruktur for opplading og tanking av slike biler?

SINTEF arrangerer seminaret El- og hydrogenbilene kommer – hva med norsk verdiskaping? på Radisson Blu Hotel i Oslo torsdag 10. april 2014 kl. 13.30-15.30.

Program

  • Hva er muligheter/ utfordringer på området, og hvordan bidrar forskningen?
    v/ forsker Steffen Møller-Holst og Liv Øvstedal, SINTEF
  • Hvordan kan man skape næringsgrunnlag og verdier?
    v/ adm. dir Erik Espeset, Tafjord Kraft
  • Hvordan utvikle virkemiddelapparatet slik at nasjonal verdiskaping sikres?
    v/ Stortingsrepresentant Ola Elvestuen, Venstre