Til hovedinnhold

“Likes” gir humanitær støtte

Ifølge en norsk studie danner "likes" på Facebook en ny form for humanitær støtte og samfunnsengasjement.
Facebook tilbyr en ny form for samfunnsengasjement og humanitær støtte. En slags "lavterskelaktivisme" der det er enkelt å bidra til å støtte en sak.
Facebook tilbyr en ny form for samfunnsengasjement og humanitær støtte. En slags "lavterskelaktivisme" der det er enkelt å bidra til å støtte en sak.

Petter Bae Brandtzæg og Ida Maria Haugstveit i SINTEF har kartlagt vanene til mer enn 400 Facebook- brukere rekruttert fra Plan Norges Facebook-side. Målet var å undersøke motivene deres til å “like” en bestemt humanitær sak eller organisasjon på Facebook.

Fakta:

Like-knappen på Facebook ble innført som en funksjon i 2009, og lar brukerne både støtte og følge oppdateringer fra en spesiell organisasjon, bedrift eller lignende.

I tillegg, er det å like en side en måte å gjøre den tilgjengelig på, og legge på egne kommentarer til sine venner og bekjente.

Seks ulike motiver

Forskerne ba brukerne svare på tre hovedspørsmål: For det første, mente de at det å “like” på Facebook virkelig støttet humanitære formål? Dernest, hva var det som motiverte dem til å like humanitære formål? Og til slutt, hvorfor sluttet brukeren å “like” humanitære formål på Facebook?

– Vi fant at det var om lag seks forskjellige måter å bruke “liker” på knyttet til å støtte humanitære formål, sier Petter Brandtzæg. –For noen handlet det om å ta sosialt ansvar. Andre trykket “like” ut fra en umiddelbar emosjonell respons. En tredje gruppe hadde ønske om å få mer informasjon om saken, mens en fjerde ville fremstå som engasjert for andre venner. Så var det de som likte saken fordi det kostet dem minimalt å gjøre dette, og til slutt brukerne som foretok en enkel, rutine-orientert “liking” fordi det er så lave kostnader knyttet til det å like.

Egen markedsføring

Flertallet av de spurte mente slike “liker” bidro til å fremme humanitære årsaker og deres arbeid. Og bare noen få brukere avsluttet handlingen med å like organisasjoner eller saker knyttet til humanitære saker.

Forskerne synes det er viktig å merke seg at folk som “liker” humanitære saker på Facebook, ikke bare har en mulighet til å støtte en sak. De har også muligheten til å vise fram engasjementet sitt og markedsføre seg selv gjennom det, samt påvirke andre til å “like” det samme.

– Facebook tilbyr en ny form for samfunnsengasjement og humanitær støtte. En slags “lavterskelsaktivisme” der det er enkelt for alle å bidra til å støtte en sak uavhengig av tid, rom og penger, sir Brandtzæg.

Faka om prosjektet:

• Studien er publisert i International Journal of Web Basert Communities.

• Prosjektet som er tilknyttet delTA-prosjektet, er støttet av Norges Forskningsråd og undersøker nye former for samfunnsengasjement blant unge på nett.

• Ved siden av SINTEF er aktørene NRK, Plan Norge, Amedia, Kongsvinger kommune og Arkitektur- og designhøyskolen med i delTA-prosjektet.

Sosiale motiver bak

“Liker” på Facebook er ofte blitt beskyldt for bare å være en enkel “show-off” handling, men denne studien viser at de som “liker” i en humanitær sak, mener at handlingen kan utgjøre en forskjell. Denne tendensen ble forsterket av det faktum at måten med sosialt ansvarlig “liking” var den vanligste motivasjonen for å like en humanitær sak.

– Sosiale motiver og en følelsesmessig reaksjon viser at brukere vil like eller følge en side i større grad enn bare søke informasjon og nyheter, sier Brandtzæg.

Her kan du lese artikkelen

onsdag 25. juni 2014
Sjefforsker
928 06 546