Til hovedinnhold
Norsk English

Norske miljøråd til Namibia

Sardiner i krise: På åttitallet var den namibiske fiskebestanden på et lavmål. I dag er den svært bærekraftig. Men gruvedrift på havbunnen kan true den viktige ressursen. Foto: Morgufile.
Sardiner i krise: På åttitallet var den namibiske fiskebestanden på et lavmål. I dag er den svært bærekraftig. Men gruvedrift på havbunnen kan true den viktige ressursen. Foto: Morgufile.
En interessekonflikt mellom fiskerinæringa i Namibia og internasjonale gruveselskaper, har fått namibiske myndigheter til å søke råd hos norske forskere.

– Dette er i stor grad en konflikt som kan sammenliknes med debatten for og mot olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen her hjemme, forteller prosjektleder og biolog Roar Solbakken i SINTEF Fiskeri og havbruk.

Forskningsinstituttet ble i fjor kontaktet av fiskeridepartementet i Namibia som var på utkikk etter en forskningspartner uten kommersielle bånd til regionen.

Nå har SINTEF levert forslag til en miljøundersøkelse som skal dekke konsekvensene for hele den namibiske kysten, dersom det åpnes for fosfatutvinning i havområdet. SINTEF Fiskeri og havbruk leder prosjektet hvor også Havforskningsinstituttet er en viktig samarbeidspartner. Instituttet har nemlig lang erfaring fra prosjekter i landet.

Fiskeri-krise

Bakgrunnen for at norske forskere nå er hentet inn som rådgivere, er en namibisk fiskerikrise på 80-tallet.  Da var fiskeribestandene i det vest-afrikanske landet på sammenbruddets rand som følge av overfiske. Men fordi havområdet utenfor det vest-afrikanske landet er forsynt med næringsrikt, kaldt og oksygenrikt vann, har myndighetene klart å gjenreise fiskebestanden med ved hjelp av god forvaltning.

Les også: Silda som forsvant

Fiskeri i Namibia:

Fiskeri er en svært viktig sektor innen namibisk økonomi. Som nest største bidragsyter til BNP generer næringen mange arbeidsplasser.  De viktigste artene som høstes er hestmakrell, lysing (hake) og sardiner. Breiflabb (monkfish) er også en viktig art på grunn av sin høye kilopris.

Forprosjektet som nå pågår er finansiert av den Namibiske regjeringen, og målet er å sette i gang et hovedprosjekt i løpet av 2015. Hovedprosjektet vil inkludere hele den marine næringskjeden. Det skal også legges vekt på matsikkerhet, da gruvedrift på sokkelen utenfor kysten av Namibia kan føre til et forhøyet innhold av uønskede og skadelige stoffer i fisk. Dette er viktig å få kartlagt siden det vil kunne gå utover folkehelse, eksportmuligheter og verdiskaping.

 

Gull – og fosfor

Men det er ikke bare fisk som gjør havområdet til en viktig naturressurs for landet: Under havbunnen ligger store forekomster av både gull, diamanter og fosfor. Sistnevnte er en ettertraktet mangelvare fordi fosfor er en av de viktigste bestanddelene i kunstgjødsel.

–Dette har gjort at det nå pågår en interessekonflikt mellom internasjonale gruveselskaper som ønsker å benytte sine konsesjoner for mineralutvinning i havbunnen, og den sårbare fiskerinæringa. Frykten til både fiskere, myndigheter og interesseorganisasjoner er at gruvedrift vil føre til miljøskadelige utslipp som igjen kan gi fiskebestandene skader. Derfor skal vi nå bidra med å undersøke miljø-konsekvensene av gruvedrift i dette havområdet, sier Solbakken.
Målet med prosjektet er å danne grunnlag for en politisk beslutning i saken.