Til hovedinnhold
Norsk English

Kunstige rev på havbunnen

SINTEF og PE Reefs AS søker nå Kystverket om å plassere ut kunstige rev i skjærgården utenfor Flekkefjord.

Firmaet PE Reefs arbeider med å utvikle kunstige rev for å ivareta det biologiske mangfoldet i havet etter inngrep i naturen. I den forbindelse ønsker de å sette ut to prototyper som skal forskes på  i 2014. De kunstige revene er konstruksjoner som blir senket ned på havbunnen.

SINTEF Fiskeri og Havbruk AS vil stå for forskingsbiten som vil bli finansiert av Regionale Forskningsfond Agder. Forskerne vil gå i gang mot slutten av februar 2014, og forske fram til desember når konstruksjonene vil  bli fjernet.  Dykkere har vært involvert for å finne de beste posisjonene for prototypene. Revene skal ikke komme i konflikt med skipstrafikk eller fiskeri.