Til hovedinnhold
Norsk English

Besøk av den tyske presidenten

Den tyske forbundspresidenten med Fr. Daniela Schadt hadde ifm sitt Norges-besøk valgt å legge turen til Trondheim, hvor besøk på Marinteknisk Senter og Nidarosdomen sto på programmet. Kronprins Haakon var presidentparets ledsager.

Vårt vertskap besto av styreleder Unni Steinsmo (SINTEF) og rektor Gunnar Bovim (NTNU), sammen med fylkesordfører Tore Sandvik og ordfører Rita Ottervik som representerte Sør-Trøndelag og Trondheim. MARINTEKs forskningssjefer Kourosh Koushan og Øyvind Hellan holdt begge en velkomst- og orienteringstale i hhv Skipsmodelltanken og Havlaboratoriet. I tillegg talte Gunnar Bovim, Jan Erik Lystad fra Siemens og MARINTEKs forsker Jan Visscher.

Ved ankomst Marinteknisk Senter ble gjestene møtt med musikk av Strindens Promenadeorkester, og av barn fra MARINTEK/NRKs barnehage. Blomster ble overrakt av barnehagebarna Sandra Dyrkoren og Peter Sleire Aasgaard.
I Havbassenget ble det ved ankomst fremført musikkinnslag v/ Bjørn Alterhaug og trompetistene Kim Alexander Eriksen, Magne Førde og Jarle Førde.
Presidenten fikk også møte tyske studenter og ansatte ved Marinteknisk Senter, og disse fikk anledning til å fortelle om sitt faglige engasjement.