Til hovedinnhold
Norsk English

Trailer-synderne skal tas

De fleste kjøretøy som blir stanset er riktig lastet, men mange trailere med overvekt unngår sjekk. Disse skal nå tas. Foto: Thinkstock.
De fleste kjøretøy som blir stanset er riktig lastet, men mange trailere med overvekt unngår sjekk. Disse skal nå tas. Foto: Thinkstock.
I disse dager testes et nytt system som skal avsløre feillastede vogntog.
Dette er systemet Non Stop. Til høyre er input fra eksterne registere og databaser, selve systemet som kontrollerer og tar bestemmelser, og så sender info videre til kontrollør og kontrollstasjon.

Dette er systemet Non Stop. Til høyre er input fra eksterne registere og databaser, selve systemet som kontrollerer og tar bestemmelser, og så sender info videre til kontrollør og kontrollstasjon.

Klikk for å åpne

I veibanen ved Klett utenfor Trondheim, skal det samles opp viktig informasjon de nærmeste dagene.
Avanserte sensorer vil måle vekta på kjøretøyene som passerer. Den samme programvaren sørger for at nummerskilt skannes, sjekker om avgifter er betalt, og henter inn regler for tillatt vekt på norske og utenlandske kjøretøy.

Noen kilometer nærmere byen, på kontrollstasjonen på Sandmoen, mottar en kontrollør denne informasjonen. På ipad’en har han også et bilde av fronten på kjøretøyet han skal vinke inn.

Tungvint system

Statens Vegvesen har ønsket å ta i bruk teknologi for å bli mer effektiv, og i innovasjonsprosjektet Non Stop har forskere, myndigheter og transportbransjen samarbeidet om å skape et softvaresystem med intelligens. I løpet av de neste 14 dagene skal dette beslutningsstøttesystemet testes ut.

I dag har sjåføren ansvaret for at en trailer er rett lastet i forhold til kjøretøyets tekniske spesifikasjoner. Men enkelte aktører spekulerer i overvekt, og derfor må bilene kontrolleres.
Alle kjøretøy over 7,5 tonn sjekkes og veies. Dette tar tid. Også kjøretøy der alt er i orden, blir tatt inn for kontroll. Og siden det ikke er noen systematikk i bildet, kan en sjåfør risikere å bli stanset for kontroll flere ganger daglig.

Fakta om Non Stop-prosjektet:

  • Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd via programmet SMARTRANS.
  •  SINTEF leder prosjektet. Statens vegvesen, Vegdirektoratet, er prosjekteier. Øvrige partnere er Norges Lastebileier-forbund og Oslo-firmaet Ciber AS.
  • Sensor-systemet som måler vekten på kjøretøyet i fart,kommer i form av en spesiell kabel som er frest ned i asfalten. Kabelen avgir en elektrisk spenning når den blir utsatt for trykk, og forteller slik vekten av kjøretøyet som passerer.
  • I prosjektet brukes det i tillegg teknologi for nummerskiltgjenkjenning (ANPR – automatic numberplate recognition) for å kunne lese kjøretøyets registreringsnummer. Det benyttes til å slå opp i offentlige registre der man blant annet kan finne ut kjøretøyets tillatte vekt.

Tidsbesparelse og mindre juks

– De fleste kjøretøy som blir stanset er riktig lastet, men det er for mange kjøretøy med overvekt som unngår sjekk. Risikoen for å “bli tatt” er lav, sier Terje Moen ved SINTEF.

Nå skal de som forsøker å jukse ved å kjøre med overlast tas, mens de andre skal få passere.

– Systemet vil ha en oppdragende effekt gjennom at det ikke skal kunne lønne seg å fuske, sier Moen.

Ved å luke ut de som kjører med overlast vil også trafikksikkerheten bedres. Det nye systemet vil også gi tidsbesparelser siden de som kjører riktig, kan vinkes raskt ut på veien igjen. Kun kjøretøyene som kan være feil lastet, skal stanses for kontroll.

Kontaktperson