Til hovedinnhold
Norsk English

Veiprising på jernbane - smart løsning?

Trengsel er et problem for Jernbaneverket. Subsidier og avgifter kan være et middel til å styre trafikken, mener forskere.

– Om togselskapene betaler for å bruke jernbanen på de mest gunstige tidspunktene, og belønnes for å velge andre tidspunkt, vil vi få flere tog på sporet, sier Arnt Gunnar Lium, ved SINTEF Anvendt økonomi.

I dag kjemper passasjerer- og godstog-selskap om begrenset tilgang på jernbanelinja. Togtrafikken klumper seg sammen i visse tidsperioder, mens andre deler av døgnet har uutnyttet kapasitet. Det medfører forsinkelser og få tog i omløp.

Forskere ved SINTEF mener veiprising også kan være gjennomførbart for jernbane. De har utviklet matematiske modeller for å finne samfunnsøkonomiske og optimale løsninger for hele jernbanenettet i Norge.

Last ned prosjektrapporten A225843 Sopji

Les heleartikkelen på Gemini.no

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2010 - 31.12.2013

Kontaktperson:

Adrian Tobias Werner

Kontakt

Ansattinfo mangler