Til hovedinnhold
Norsk English

Adrian Tobias Werner

Forsker

Utdanning

Dipl.-math. (Msc., 1999), Matematikk, TU Bergakademie Freiberg, Tyskland
Dr.ing (PhD, 2005), Operationsanalyse, NTNU

Kompetanse og fagområder

Anvendt optimering og matematisk programmering (modellering, verdikjedeanalyser og -optimering, beslutningsstøtte under usikkerhet).
Systemperspektiv (makro- og samfunnsøkonomi, input/output- modeller, regionale effekter).

Anvendelsesområder: bærekraft, sirkulær økonomi, vann og avløp, avfallshåndtering, bioøkonomi, ressursbruk, energibruk og energisystemer.

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Adrian-Werner-3

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0842-1531

Programvare

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim