Til hovedinnhold
Norsk English

NORFOR

Effektive verdikjeder i skognæringa i Kyst-Norge.

Økt kunnskap og verdiskaping

NORFOR har som mål å øke kunnskapen om verdiskaping i skognæringa i Nord.

 • Øke avvirkningen i regionen og verdiskapingen knyttet til den
 • Effektiv bruk av transportsystemet på sjø og land
 • Stimulere til regional vekst og bruk av lokalt tømmer i den norske skogsindustrien
 • Identifisere styrker, muligheter og begrensninger i nettverket av aktører

Vi kopler analyser knyttet til

 • Verdikjedeoptimering
 • Ringvirkninger
 • Sosial nettverksanalyse

Samarbeidspartnere

 • Fylkesmannen i Nordland
 • Nordland Fylkeskommune
 • Skognæringa Kyst SA
 • Statskog SF
 • Mosjøen Havn KF
 • Moelven Van Severen AS
 • Allskog SA
 • Arbor AS

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017

NORFOR er et 3-årig kompetanseprosjekt støttet av Forskningsrådet med partnere fra Nordland og Trøndelag.

Les mer om NORFOR på prosjekts hjemmeside.