Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn konkurransekraft

Norge vil bygge Grønn Konkurransekraft for å: • kutte klimagassutslipp • øke verdiskapingen • sikre høy sysselsetting

Kontaktperson

Skal vi lykkes med et grønt skifte må vi omsette politiske diskusjoner og intensjoner til konkret politikk. Det betyr at næringslivet må gjennom en transisjon fra økonomisk aktivitet som slipper ut klimagasser til en som fremmer FNs bærekraftmål. Dette er både en stor utfordring og en stor mulighet for Trondheimsregionen.

Prosjektet har publisert følgende:

 

Forfattere:
Marie Bysveen, Kirsten Svenja Wiebe, Petter Støa og Lene Lad Johansen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2020