Til hovedinnhold
Norsk English

4RinEU

Robuste og pålitelige teknologiløsninger og forretningsmodeller for totalrenovering av boligbygg i Europa

Kontaktperson

4RinEU
Teknologien som er utviklet gjennom 4RinEU er implementert og testet i tre demo-prosjekter. Ett av dem er åtte boliger fra 70-tallet på Haugerud, som ikke har vært renovert tidligere.

En stor del av Europas bygningsmasse er ineffektiv når det gjelder energibruk, hovedsakelig som følge av varmetap og lite effektive oppvarmingsløsninger. Selv om det er stor tilgang på fornybar energi i Europa, er slike energiløsninger fortsatt lite brukt. Få bygninger er totalrenovert, og når dette skjer blir det ofte dyrere enn forventet.

Prosjektet 4RinEU vil gi svar på disse utfordringene, utvikle nye verktøy og strategier for å stimulere til omfattende rehabilitering av eksisterende bygninger, fremme bruken av fornybare energikilder og gi pålitelige forretningsmodeller som støtter de tekniske løsningene.

Teknologien som er utviklet gjennom 4RinEU er implementert og testet i tre demo-prosjekter. Ett av dem er åtte boliger fra 70-tallet på Haugerud, som aldri tidligere har vært renovert. Les mer


"Multi-criteria ranking tool" er et av de sentrale verktøyene utviklet gjennom 4RinEU. Verktøyet kan brukes tidlig i prosessen av både byggeiere og investorer, for å veilede dem i den innledende planleggingsfasen av rehabiliteringen. Les mer 

Se de slitte kommunalboligene på Haugerud i Oslo bli rehabilitert på en-to-tre med ferdige elementer med integrerte solceller og ventilasjonsanlegg.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2021

4RinEU er et Horizon 2020-prosjekt,
koordinert av EURAC (Italia).
Den norske delen av prosjektet ledes av SINTEF Byggforsk. Andre norske deltakere er SINTEF Teknologi og samfunn og Oslo kommune Boligbygg.