Til hovedinnhold
Norsk English

Pris for innflytelsesrik artikkel

Tore Dybå med kollega Torgeir Dingsøyr
Tore Dybå på SINTEF IKT (t.v.) var en av de tre heldige vinnerne av artikkelen de siste ti år som har hatt mest innflytelse innen systemutvikling. Her med kollega Torgeir Dingsøyr.
20. november fikk Tore Dybå fra SINTEF, Magne Jørgensen fra Simula og engelske Barbara Kitchenham fra Keele University, pris for å ha skrevet den mest innflytelsesrike artikkelen innenfor systemutvikling gjennom de siste ti årene..

Prisen ble overrakt på konferansen Foundations of Software Engineering (FSE) i Hong Kong.
Bak utnevnelsen står en jury oppnevnt av Association for Computing Machinery (ACM), den største organisasjonen på teknologisk rettet IT-forskning i verden.

Plakett 2014 ACM SIGSOFT Impact Paper Award
Plaketten viser prisvinnernes navn.

Må basere seg mer på kunnskap

Innholdet i artikkelen er at fagfeltet systemutvikling må bli mindre moterettet og basere seg mer på viten og forsking.

–Det har vært viktig for oss å peke på at man ikke må rette seg etter moter og trender, men gå etter det forskningen viser, sier Tore Dybå ved SINTEF IKT.
– På samme vis som at man ikke tar en medisin fordi den er på moten, men fordi forskning har vist at den virker effektivt, må utviklingen av IT systemer styre etter det forskningen viser er negativt eller positivt.

I kjølevannet

Artikkelen har ført til en rekke journal- og konferanseartikler der man har understreket behovet for grunnleggende viten når nye systemer skal utvikles.
At andre medier har sitert forfatterne, har også vært et viktig kriterium for juryen.
I tillegg til heder og ære, inkluderte prisen også penger og invitasjon om å holde keynote-foredrag på konferansen.

Artikkelen kan leses her: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=998675.999432