Til hovedinnhold
Norsk English

Et godt forskningsbudsjett fra regjeringen

SINTEF er særlig fornøyd med en styrking av budsjettene knyttet til norsk deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont2020, som er verdens største forskningsprogram.
SINTEF mener regjeringen legger fram et godt forskningsbudsjett for 2015. – Det er en god satsing på næringsrettet forskning, styrking av ordninger som gjør at norske forskere kan delta på EUs forskningsarena og tydelige signaler om realisering av fremtidens havromslaboratorium, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder et totalt forskningsbudsjett på omkring 30 milliarder kroner i 2015. Samlet øker departementenes bevilgninger til forskning og utvikling med 2,1 milliarder kroner fra 2014 til 2015.

Norges forskningsråd mener at regjeringens budsjett innebærer en styrking av infrastruktur, internasjonalisering, næringsrettet forskning og satsing på verdensledende forskningsmiljøer.

Styrker EU-forskning

SINTEF er særlig fornøyd med en styrking av budsjettene knyttet til norsk deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont2020, som er verdens største forskningsprogram. Stimuleringsordningen STIM-EU økes med 85 millioner kroner til 140 millioner i 2015. - Dette er nødvendig for at norske forskningsinstitutter skal ha råd til å delta i EU-finansiert forskning. Det er også positivt at regjeringen signaliserer en ytterligere opptrapping i årene som kommer, som er helt nødvendig, sier Unni Steinsmo.

Næringsrettet forskning

Regjeringen foreslår flere tiltak for å styrke næringsrettet forskning. Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) øker med 70 millioner kroner, FORNY-ordningen for kommersialisering av forskningsresultater øker med 20 millioner og Skatte-FUNN styrkes.

Bevilgningene til laboratorier, vitenskapelig utstyr og annen forskningsinfrastruktur øker med 100 millioner kroner.

Basisbevilgningene til teknisk-industrielle forskningsinstitutter økes med 30 millioner kroner. Disse instituttene har i utgangspunktet svært lav støtte, og det er nødvendig med en opptrapping som må fortsette.

Ocean Space Centre prioriteres

Regjeringen la i dag også fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2015-2024. I langtidsplanen peker regjeringen på Ocean Space Centre i Trondheim som ett av to prioriterte byggeprosjekter. Dette er fremtidens havromslaboratorium, som skal bidra til at Norge fortsatt er blant verdens beste innen maritim og marin forskning.

- Det er svært gledelig at regjeringen prioriterer Ocean Space Centre. Det betyr at vi kan fortsette planleggingen av en stor utbygging med full kraft, sier Unni Steinsmo.