Til hovedinnhold
Norsk English

Sikrer geosyntetisk kvalitet

Geosynteter på produsentens lager
NorGeoSpec 2012 er et system for sertifisering, spesifisering og kontrolltesting av geosynteter, og stiller krav til produktene avhengig av tilsiktet bruk. Nå har veimyndighetene i Norge, Finland, Sverige og Estland implementert NorGeoSpec-systemet i sine retningslinjer.

Geosynteter er produkter som benyttes i forbindelse med jordarmering, asfaltarmering, separasjon, filtrering, drenering og erosjonssikring.

CE-merking ikke et kvalitetsstempel

CE-merking av geosyntetiske produkter har vært obligatorisk siden 2002. CE-merkingen blir ofte feilaktig antatt å være en kvalitetsmerking, men i virkeligheten angir CE-merkingen bare at produktet ikke utgjør fare for liv og helse og at det oppfyller kravene til dokumentasjon av egenskaper i tråd med de harmoniserte europeiske standardene. Enkelt sagt er det mulig å CE-merke et dårlig produkt fordi CE-merkingen ikke stiller krav til minimums-egenskaper eller egnethet for bruk.

Felles nordisk system

Finland, Sverige og Norge etablerte i 2002 et felles system for spesifikasjon og sertifisering av geosynteter, NorGeoSpec 2002. Målet var å sikre kvaliteten på geosyntetiske produkter og å oppnå en vurdering av egnethet, basert på produktdeklarasjonen som ligger i CE-merkingen.
NorGeoSpec 2002 er nå innarbeidet i alle nordiske land, og en revidert versjon, NorGeoSpec 2012, ble utgitt i 2013. I tillegg til de nordiske landene har også Estland tatt i bruk deler av NorGeoSpec-systemet. Offentlige veimyndigheter i Norge, Finland, Sverige og Estland har implementert NorGeoSpec-systemet i sine retningslinjer og/eller designregler.
Opprinnelig var systemet utviklet for geosynteter som brukes til separering og filtrering. Nå inngår også spesifisering av armeringsfunksjonen som en del av NorGeoSpec-systemet.

Totrinns sertifiseringsprosedyre

En totrinns produktsertifiseringsprosedyre skal dokumentere samsvar mellom produktet og kravene i retningslinjene for NorGeoSpec.

Trinn 1: Sertifisering av produktkvalitet(QPC)Funksjoner som sertifiseres: Separering og filtrering, armering. For å sikre at produktene oppfyller kvalitetskravene, inkluderer trinn 1:

  • Kontroll av produksjonsprosess
  • Testing av produktene i eksterne, selvstendige laboratorier
  • Jevnlig inspeksjon, inkludert tilfeldig prøvetaking og kontroll

Trinn 1 er obligatorisk og skal komme foran trinn 2 i prosedyren.

Trinn 2: Spesifisering av produktkvalitet(QPS)
Funksjoner som spesifiseres: separering og filtrering. Spesifiseringen er basert på sju forskjellige fysiske, mekaniske og hydrauliske kriterier som måles med testmetoder etter de europeiske standarder. Produktene blir klassifisert til en av fem profiler som angir egnethet for ulike bruksområder.

SINTEF er sertifiseringsorgan

SINTEF er sertifiseringsorgan for NorGeoSpec 2012, og utsteder produktsertifikater for produktene som oppfyller kriteriene. Alle NorGeoSpec-sertifikater er publisert på www.norgeospec.org. Nettstedet oppdateres kontinuerlig.
Sertifikatene angir navn på produsenten, navn på produktet, tilsiktet bruk og sertifiserte verdier for produktet. For de bruksområdene der det foreligger en spesifikasjonsprofil, angir sertifikatet også bruksområde. Sertifikatet er, forutsatt at det oppfyller kravene ved den periodiske kontrollen, gyldig i to år.

Kontaktperson