Til hovedinnhold
Norsk English

Skal evaluere meldeordning i helsevesenet

Meldeplikten skal ikke erstatte, men understøtte helseinstitusjonenes eget arbeid med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i samsvar med spesialisthelsetjenesteloven og internkontrollforskriften.
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt SINTEF om å evaluere ordningen rundt innmelding av uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Det skjer feil i helsevesenet som dekkes over. Dette er alvorlig både for pasienter og helsepersonell, som da ikke lærer av feilene.

For tre år siden ble det vedtatt at slike uønskede hendelser skulle meldes inn til Kunnskapssenteret. Tanken bak var raskt å avklare årsaker til hendelsen for å forebygge at det skjer igjen.


Kvalitetsforbedring
For få dager siden slo helseminister Bent Høie fast at det skal etableres en undersøkelseskommisjon for helsetjenesten etter modell fra luftfarten. Samtidig er det bestem at meldeordning om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten skal evalueres av forskere fra avdelingene Helse og Sikkerhet ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Hovedformålet med meldeplikten er å oppnå bedre pasientsikkerhet ved at meldingene brukes til å avklare årsaker til hendelsen, for så å forebygge at tilsvarende hendelse skjer igjen. Meldeplikten skal ikke erstatte, men understøtte helseinstitusjonenes eget arbeid med systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i samsvar med spesialisthelsetjenesteloven og internkontrollforskriften.

Evalueringen
–En evaluering skal gi svar på er om dagens meldeordning bidrar til å forbedre pasientsikkerheten for pasienter i norske sykehus, opplyser prosjektleder Jan Lippestad. –Vi skal komme med anbefalinger om hva som eventuelt kan gjøres annerledes for å fremme bedre læring av hendelser, slik at pasientsikkerheten bedres.

Evalueringen skal videre, så langt som mulig, vurdere om meldeordningen til Kunnskapssenteret har hemmet Helsetilsynets tilgang til informasjon om saker som krever tilsynsmessig oppfølging. Evalueringen skal også vurdere i hvilken grad meldeordningen er overførbar til kommunal sektor.

Rapporten skal leveres innen 1. desember 2014.

Av Åse Dragland