Til hovedinnhold
Norsk English

Varetransport inn til framtidas grønne byer

El-bil fra Bring
Astrid Bjørgen Sund, Forskningsleder SINTEF, snakket om hvordan man kan få på plass effektive og miljøvennlige varetransportløsninger i Oslo.
Et femtitalls publikum møtte opp på torsdagen SINTEF-seminar i Oslo. Temaet var hvordan det vil være mulig å forene gode kår for fotgjengere og syklister - samtidig med varetransport som skal holde liv i sentrumsbutikkene.

Nasjonal transportplan har nemlig bestemt at all vekst innen persontransport i de store byene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Men uten et næringsliv i sentrum, dør byene.

Astrid Bjørgen Sund, Forskningsleder SINTEF snakket om hvordan man kan få på plass effektive og miljøvennlige varetransportløsninger i Oslo.

Ole Andreas Hagen, Vice President PostNord Logistics AB tok for seg hvilke transportbehov et framtidig næringsliv vil kreve.

Mens Linda Hofstad Helleland fra Transport og kommunikasjonskomiteen, Stortinget foredro om hvordan man skal få mennesker og gods inn/ut til sentrum.