Til hovedinnhold
Norsk English

Eksponert oppdrett får forskningsmilioner

Forskningsrådet delte fredag ut 17 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). SINTEF Fiskeri og havbruk skal være vært for ett av dem; EXPOSED – eksponerte havbruksoperasjoner.

Tildelingen betyr at satsingen får 200 MNOK over 8 år hvor halvparten er finansiert av industrideltakerne. – Vi er selvfølgelig utrolig glade for at dette senteret blir finansiert slik at vi kan jobbe målrettet med sentrale utfordringer for oppdrettsnæringen, sier Hans V. Bjelland som er senterleder for EXPOSED.

Lengre ut

Betydelige deler av den norske kysten er i dag utilgjengelig for industriell fiskeoppdrett fordi den er avsidesliggende og er eksponert for tøffe vind-, bølge- og strømforhold. I senteret skal de samle kunnskap fra akvakultur, maritim og offshore for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og havområder. Bjelland mener at langsiktige satsinger som EXPOSED er en forutsetning for å gjøre de store stegene som havbruksnæringa trenger for å ta i bruk enda mer eksponerte lokaliteter med trygg, kontrollert og kontinuerlig drift.

Kunnskap på tvers av næringer

I Norge har vi allerede oppdrett på eksponerte lokaliteter, så eksponerte at grunnleggende operasjoner som å gjennomføre inspeksjoner, eller behandle eller hente fisk kan være vanskelige i lengre perioder av gangen. – Gjennom å la næringsaktørene dele erfaring og lære fra andre næringer, er målet å utvikle konsepter som bidrar til en sikker og effektiv produksjon hvor menneskelig sikkerhet og fiskens velferd er ivaretatt i alle ledd, sier Bjelland. Dette vil støtte opp om Norges ledende posisjon innen lakseoppdrett, og maritim teknologi- og kunnskapsproduksjon.

Bredt forskningsområde

For å støtte opp under næringsaktørenes innovasjon vil senteret fokusere på fire forskningsområder for teknologisk innovasjon og to for å sikre bærekraftig produksjon. De teknologiske innovasjonene er autonome systemer og fjerndrift, overvåkning og beslutningsstøtte, konstruksjon samt fartøysdesign. Teknologiutviklingen må skje i samspill med de grunnleggende krav for bærekraftig produksjon: sikkerhet og risikostyring for menneske og anlegg samt fiskevelferd.

Sterkt team

EXPOSED forener sterke faglige forskningsmiljøer med ambisiøse næringsaktører med ønske om innovasjon og utvikling. Foruten vertsinstitusjonen SINTEF Fiskeri og havbruk deltar de norske forskningspartnerne Havforskningsinstituttet, NTNU Institutt for marin teknikk, NTNU Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Institutt for teknisk kybernetikk, MARINTEK og SINTEF IKT.

Industripartnere er Marine Harvest, Cermaq, Salmar, Aqualine, Kongsberg Seatex, Aquaculture Engineering, Aas Mek Verksted, Møre Maritime, Fobox, Reinertsen, Verdande Technology, Anteo, Argus Remote Systems, Lerow, AQS og Marin Design. I tillegg har senteret de internasjonale forskningspartnerne CNR – Insean, Fraunhofer, Shanghai Jiao Tong University, Dalian University of Technology, Robert Gordon University, University of Melbourne og Unites States Naval Academy.

Høyoppløselig bilde av Hans Bjelland

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

EXPOSED

Prosjektvarighet:

01.04.2015 - 31.03.2023

Kontaktperson:

Hans Vanhauwaert Bjelland

Kontaktperson