Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

EXPOSED er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som utvikler kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

Kontaktperson

Se EXPOSED-resultater

Store deler av den norske kysten er i dag utilgjengelig for industrielt fiskeoppdrett fordi den er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge- og strømforhold. EXPOSED har dratt nytte av Norges sterke posisjon og kunnskap innen maritime sektorer, slik som havbruk og offshore, og  muliggjort sikker og bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og havområder. Tekniske innovasjoner, slik som autonome systemer, offshorekonstruksjoner og -fartøy er nødvendige for å opprettholde produksjon under alle forhold og muliggjøre mer robuste, sikre og kontrollerte operasjoner.

EXPOSED har forent globalt ledende oppdrettere, sentrale service- og teknologileverandører, vertsinstituttet SINTEF Ocean og andre fremtredende forskningspartnere, inkludert AMOS, senteret for fremragende forskning. Senteret integrerer seks forskningsområder.

Fire av senterets forskningsområder har fokusert på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner:

To av forskningsområdene har fokusert på sentrale forutsetninger for bærekraftig produksjon:

Løsninger som muliggjør bruk av mer eksponerte lokaliteter vil bidra til bærekraftig vekst i både norsk og global havbruksproduksjon. Senterets fokus har vært å frembringe kompetanse og løsninger som vil tjene også mer skjermet produksjon. Ny kunnskap om eksponert havbruk utviklet i EXPOSED vil nå tas i bruk i andre maritime produkter og tjenester.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2023

Utforsk fagområdene