Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Fartøysdesign

Designe fartøy, utstyr og logistikkløsninger som muliggjør sikker og effektiv operasjon i fjerntliggende og eksponerte områder.

Forskningsoppgaver

  • Sjøgangsegenskaper: Fartøy er et kritisk element i nesten all moderne havbruk. Det deles gjerne inn i tre hovedtyper fartøy; servicefartøy, brønnbåter og fôrbåter. Alle disse fartøystypene vil få endrede krav til funksjon og operasjon når havbruksnæringen utnytter områder med større miljøkrefter. Operasjon av fartøy i eksponerte områder forutsetter fartøysdesign med forbedrede sjøgangsegenskaper enn dagens havbruksnæring krever for at arbeidsoppgaver skal bli trygt og effektivt utført.
  • Fartøy-struktur interaksjon: Når fartøy blir større i tillegg til at bølge, strøm og vindkrefter øker i eksponert havbruk blir interaksjonskrefter mellom fartøy og struktur viktig å analysere. En annen forskningsoppgave er å utvikle kontaktløs operasjon, som krever en DP (dynamisk posisjonering) som hensyntar at propellstrålen ikke skal treffe oppdrettskonstruksjon, muligens i kombinasjon med nye fortøyningsløsninger. Større fartøy medfører også større propulsjonsenheter, der propellstrålen blirkraftigere og kan påvirke fisken negativt.
  • Logistikkoptimering: Logistikkoptimering og mulighetsstudier er viktig for å utvikle nye fartøysdesign og logistikkløsninger som fungerer optimalt, også for eksponerte og fjerntliggende områder. Sentrale ytelsesparametere innen økonomi, miljø, HMS og logistikk kan brukes til vurdering og sammenligning av robuste og kostnadseffektive logistikkløsninger med fiskevelferd i fokus.
  • Operasjonsgrenser: For å unngå personskade, sikre sikker operasjon og evaluere ulike typer utstyr og fartøy mot hverandre er operasjonsgrenser essensielle. Operasjonsgrenser kan bidra til at operasjoner avbrytes i tide basert på objektive kriterier. Ved å definere operasjonsgrenser kan man også sammenligne ulike design mot hverandre og vurdere operabilitettil de ulike fartøyene. Operasjonsgrenser er ikke tydelig definert for havbruksoperasjoner og er en utfordring det bør jobbes med.