Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Forskning


Forskning

Autonome systemer

Autonome systemer

Utvikle verktøy og plattformer for robust autonom og fjernstyrt drift av daglig rutinearbeid og periodiske operasjoner for å redusere behovet for direkte menneskelig interaksjon med produksjonsprosessen.

Overvåkning og beslutningsstøtte

Overvåkning og beslutningsstøtte

Utvikle robuste og fleksible overvåkingssystemer som kan tilpasses ekstreme klimaforhold, og beslutningsstøtteverktøy for å vurdere systemtilstand og styre planlegging og gjennomføring av nøkkeloperasjoner.

Konstruksjon

Konstruksjon

Utvikle konsepter for havbruksstrukturer som kan driftes på eksponerte lokaliteter med hensyn til respons på havbelastning, personellsikkerhet og fiskevelferd.

Fartøysdesign

Fartøysdesign

Designe fartøy, utstyr og logistikkløsninger som muliggjør sikker og effektiv operasjon i fjerntliggende og eksponerte områder.

Sikkerhet

Sikkerhet

FoU-arbeidet har som mål å utvikle forbedrede strategier og systemer for risikostyring i fiskeoppdrett som integrerer tekniske, menneskelige og organisasjonsmessige faktorer.

Fiskevelferd

Fiskevelferd

Studere fiskens atferd, vekst og velferd under typiske forhold for eksponerte lokaliteter, samt når fisken utsettes for nye driftsløsninger tilpasset eksponerte forhold.