Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Sikkerhet

FoU-arbeidet har som mål å utvikle forbedrede strategier og systemer for risikostyring i fiskeoppdrett som integrerer tekniske, menneskelige og organisasjonsmessige faktorer.

Resultatene skal gi et systematisk grunnlag for å utvikle løsninger for overvåking og oppfølging av sikkerheten og risikonivået under drift. Dette vil bidra til at fiskevelferd, ytre miljø og mattrygghet ivaretas, materielle verdier sikres, og det etableres attraktive arbeidsplasser som ivaretar de ansattes helse og sikkerhet.

Forskningsoppgaver

  • Barrierestyring: For å redusere risikoen for ulykker og andre uønskede hendelser i eksponerte havbruksoperasjoner, er det behov for å utvikle barrierefunksjoner og systemer som skal forebygge, kontrollere eller redusere de farene som er forbundet med aktivitetene. Sikkerhetsbarrierer kan være organisasjonsmessige, fysiske/tekniske, eller menneskelige/operasjonelle. Utviklingen av effektive barrierefunksjoner vil bli basert på beste praksis fra industri med sammenlignbar eksponeringsgrad og/eller strukturer, samt analyse av tidligere ulykker. EXPOSED vil utvikle systemer for barrierestyring som bruker og transformerer data fra OMRÅDE 2 slik at de kan benyttes til overvåking av barriereytelse.
  • Økt automatisering, fjernstyrt drift og autonome systemer er eksempler på teknologiske løsninger som kan bidra til å kontrollere det generelle risikonivået i havbruksoperasjonene. Utviklingen av slik teknologi må ta hensyn til hvordan operatørens arbeidssituasjon og beslutningstaking påvirkes av automatisering.
  • Risikostyring ved manuelle operasjoner: Det er fortsatt en del driftsoppgaver som er avhengig av manuell arbeidskraft ved oppdrettsanlegget. Med utgangspunkt i myndighetskrav for risikovurderinger og sikkerhetsstyring vil prosjektet bidra med kunnskap for forbedrede HMS-krav og sikker arbeidspraksis. Dette skal gjøres i samarbeid med tilsynsmyndighetene, og det er også relevant å ¨hente erfaringer fra fiskeri, offshore oljeindustri og andre havindustrier.