Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Overvåkning og beslutningsstøtte

Utvikle robuste og fleksible overvåkingssystemer som kan tilpasses ekstreme klimaforhold, og beslutningsstøtteverktøy for å vurdere systemtilstand og styre planlegging og gjennomføring av nøkkeloperasjoner.

 Forskningsoppgaver

  • Systemkrav: Identifisere og analysere de ulike undersystemene og parameterne som er nødvendige for en tilstandsvurdering, noe som videre brukes som grunnlag for å definere krav til sensorer og infrastruktur. Kvalifisere hvilke sensorer som er nødvendige for å oppnå tilstrekkelig dekning av anleggets totaltilstand, og vurdere datakvaliteten fra disse. Definere et sett med krav for ICT-infrastrukturer på eksponerte lokaliteter som sikrer robust og pålitelig datafangst.
  • Sensor- og kommunikasjonssystemer: Identifisere og utvikle nye tekniske løsninger og sensorer for overvåkning av oppdrettsanlegg som også er i stand til å dekke interaksjon mellom undersystemene på anlegget under drift. Feiltoleranse og redundans vil være viktige krav for å utvikle nye innovative løsninger. Kunnskap fra offshore-industrien vil bli brukt aktivt.
  • Prediksjon av lokalitetstilstander og beslutningsstøtte: Kunnskapsbaserte metoder kombinert med numeriske modeller og sensordata vil bli brukt for å automatisere tidlig varsling, tiltak ved hendelser, prediktivt vedlikehold og driftsplanlegging. Omfanget av personellet og operasjonene som er involvert vil gjøre automatisk kontekstbasert tilpasning av informasjon og funksjonalitet nødvendig. Denne oppgaven vil bli integrert med alle OMRÅDENE.