Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Fiskevelferd

Studere fiskens atferd, vekst og velferd under typiske forhold for eksponerte lokaliteter, samt når fisken utsettes for nye driftsløsninger tilpasset eksponerte forhold.

Forskningsoppgaver

  • Biologiske behov: Ved å identifisere fiskens toleransegrenser for miljøfaktorer som typisk preger forholdene ved eksponerte lokaliteter kan en definere rammene for disse som vil sikre effektiv produksjon samtidig med at et akseptabelt velferdsnivå for fisken opprettholdes. Disse resultatene vil benyttes til å utvikle nye teknikker som reduserer innvirkningen fra miljøforhold som er seg utenfor fiskens toleransegrenser.
  • Vurdering av velferd: Vitenskapelig baserte metoder for å vurdere fiskens velferd på eksponerte lokaliteter må utvikles for å sikre at tekniske løsninger som utvikles ved dette senteret overholder norsk lov om dyrevelferd[42]. Lignende arbeid som utføres for konvensjonelle oppdrettsanlegg [eks. 37] representerer et grunnlag, og kan endres i henhold til de ytterligere utfordringene som kan forekomme ved eksponerte anlegg.
  • Atferdsrespons: Det er viktig å identifisere hvordan fisken vil respondere mot de vedvarende strøm- og havforholdene som kan oppstå ved eksponerte anlegg. Slike forhold vil føre til endringer i produksjonsmiljøet (f.eks. økt deformering av merdene og endret fordeling av fôr i merdvolumet) og introdusere sekundæreffekter hvis innvirkning på fiskens atferd må studeres. Resultatene vil danne grunnlag for utviklingen av håndteringsstrategier, teknologisk utstyr og produksjonsmetoder som er bedre egnet for anlegg på eksponerte lokaliteter.