Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Konstruksjon

Utvikle konsepter for havbruksstrukturer som kan driftes på eksponerte lokaliteter med hensyn til respons på havbelastning, personellsikkerhet og fiskevelferd.

Forskningsoppgaver

  • Fleksible strukturer: Forbedrede numeriske modeller og analysemetoder for store og fleksible strukturer med varierende stivhetsegenskaper, samt romlige systemer med ukorrelerte varierende havforhold. Responsen til hver komponent (merd, fôringsbåt, fleksible fôringsslanger, fortøyningssystemer) vil analyseres, og det vil legges vekt på hvordan de fungerer sammen for å forstå responsen og begrensningene i systemene.
  • Aktiv kontroll av strukturell respons: For å øke sikkerheten og ytelsen til havbrukskonstruksjoner når disse utsettes for varierende sjøtilstander og strømforhold, vil responsen til slike systemer bli behandlet ved bruk av modellbaserte regulatorer som håndterer forhold med flere regimer.
  • Nye konsepter for havbrukskonstruksjoner: Utvikle rasjonelle designkrav for havbrukskonstruksjoner basert på fundamentale prinsipper for simulering av dominerende fysiske fenomener, effekter av belastninger og tåleevnen til konstruksjonen. Slitasje, ordinær bruddgrensetilstand og ulykkesgrensetilstand vil bli behandlet. Undersøkelser vil bli gjennomført for å utvikle konsepter for stabilisering av fôringsflåter ved hjelp av aktive kontrollsystemer, ny hydrodynamisk utforming eller faste plattformer. Teknologi for lokal energiproduksjon vil bli studert.
  • Forbedrede strukturelle komponenter: Forskning på nye og eksisterende notstrukturer og -materialer for å forstå og identifisere slitasjemekanismer, noe som kan redusere risikoen for revning og forlenge levetiden. Utvikle objektive kriterier for å dokumentere nye og eksisterende notmaterialer.