Til hovedinnhold
Norsk English

EXPOSED Aquaculture

Studenter/stipendiater


PhD studenter med finansiell støtte fra senteret

Bent Haugaløkken

Bent Oddvar Arnesen Haugaløkken, PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Autonom teknologi for IMR operasjoner i havbruk

Veiledere: Professor Ingrid Schjølberg (NTNU) og Professor Ingrid B. Utne (NTNU)

Periode: Q3 2016 – Q3 2019

Disputerte 13. januar 2020.

Waseem Hassan

Waseem Hassan, PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Akustisk telemetri på fisk for sanntidsovervåkning i akvakultur

Veileder: Professor Jo Arve Alfredsen (NTNU)

Periode: Q4 2016 –Q4 2020

Bjørn Magnus Mathisen

Bjørn Magnus Mathisen, PhD-kandidat

Avhandling: Utnytting av datainnsamling for å støtte operasjoner på eksponerte havbruksinstallasjoner

Veiledere: Professor Agnar Aamodt (NTNU), Professor Helge Langseth (NTNU) og Førsteamanuensis Kerstin Bach (NTNU)

Periode: Q3 2015 – Q3 2020

Pål Takle Bore

Pål Takle Bore, PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Strukturell design av eksponerte havbrukskonstruksjoner

Veiledere: Professor Jørgen Amdahl (NTNU) og Seniorforsker David Kristiansen (SINTEF Ocean)

Periode: Q4 2015 – Q4 2018

Ingunn Marie Holmen

PhD-kandidat: Ingunn Marie Holmen

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Sikkerhet og risikostyring i eksponerte havbruksoperasjoner

Veiledere: Professor Ingrid B. Utne (NTNU) og Professor Stein Haugen (NTNU)

Periode: Q1 2016 – Q4 2020

Malthe Hvas

Malthe Hvas, PhD-kandidat

Tilhørighet: Havforskningsinstituttet

Avhandling: Dyrevelferd i eksponert akvakultur

Veiledere: Forsker Ole Folkedal (Havforskningsinstituttet) og Forsker Frode Oppedal (Havforskningsinstituttet)

Periode: Q2 2016 – Q2 2019

Håkon Måløy

Håkon Måløy, PhD-kandidat

Tilhøringhet: NTNU

Avhandling: Recognizing ecological behaviour patterns using deep learning

Periode: 2018-2022

 

Hans Tobias Slette

Hans Tobias Slette, PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Metoder og modeller for prosjektering av fartøy og fartøysoperasjoner i eksponert havbruk

Veiledere: Professor Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU), Professor Stein Ove Erikstad (NTNU), Professor Pål Lader (NTNU) og Professor Kjetil Fagerholt

Periode: Q3 2018 – Q3 2021

Sverre Herland

PhD-kandidat: Sverre Herland

Veiledere: Kerstin Bach

Periode: Q3 2020 – Q3 2024

Wai Yen Chan

Wai Yen Chan, PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Underwater Vehicle-Manipulator Systems (UVMS) for autonomous intervention operations in the aquaculture industry.

Veiledere:

Periode: Q3 2021 – Q3 2024.

 

Muhammad Mukhlas

Muhammad Mukhlas,PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Lukkede oppdrettsanlegg i bølger og strøm

Veiledere: Professor Pål Lader (NTNU), Førsteamanuensis David Kristiansen (NTNU), Professor Trygve Kristiansen (NTNU), Professor Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU).

Periode: Q4 2018 - Q4 2022

PhD studenter på prosjekt med finansiell støtte fra andre finansieringskilder

Kristbjörg Edda Jónsdóttir

Kristbjörg Edda Jónsdóttir, PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Strømningsdynamikk og turbulens i stor-skala oppdrettsmerder

Veiledere: Professor Jo Arve Alfredsen (NTNU), Førsteamanuensis II Morten Alver (NTNU/SINTEF Ocean) og Seniorforsker Zsolt Volent (SINTEF Ocean)

Periode: Q3 2016 – Q3 2020

Yugao Shen

Yugao Shen, PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Begrensende operasjonelle forhold for brønnbåt

Veiledere: Professor Marilena Greco (NTNU)

Periode: Q3 2013 – Q3 2018

Stefan A. Vilsen

Stefan A. Vilsen, PhD-kandidat

Tilhørighet: NTNU

Avhandling: Metode for sanntid hybridmodelltesting av marine konstruksjoner

Veiledere: Professor Asgeir Sørensen (NTNU), Førsteamanuensis Martin Føre (NTNU/SINTEF Ocean), Professor Arne Fredheim (NTNU/SINTEF Ocean)

Periode: Q1 2014 – Q2 2018

Eirik Svendsen

Eirik Svendsen

Stian Sandøy

Stian Sandøy

Postdoc-stipendiater som arbeider med prosjekter med finansiell støtte fra andre finansieringskilder

Xue Yang

 

Postdoc: Xue Yang

Tilhørighet:

Avhandling: Reduksjon av risiko i havbruk - Operasjonelle grenser i et risikoperspektiv

Veileder: Professor Ingrid Bouwer Utne (NTNU)

Periode: Q2 2017 – Q2 2019

Masterstudenter

EXPOSED samarbeider med mange master studenter og det er nå 30 masteroppgaver som er en del av senterets arbeid.