Til hovedinnhold
Norsk English

22. juli som forskningsprosjekt

Noe av det mest grunnleggende i prosjektet vil være å undersøke hvordan Norge håndterer samfunnssikkerhet, og hvordan vi som samfunn takler store hendelser. Ill.foto: Thinkstock
Forskningsmiljøet i Trondheim har fått i oppgave å følge opp 22. juli-katastrofen på Utøya. Prosjektet "The next disaster" skal skaffe til veie forskningsbasert kunnskap om læring etter store hendelser.

I etterkant av Gjørv-kommisjonens rapport, har ulike offentlige etater hatt sine interne diskusjoner, men det har ikke blitt foretatt nok fokusert forskning på området. Derfor utlyste Norges forskningsråd et prosjekt i SAMRISK2-programmet og en forskningsgruppe fra NTNU, SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og Safetec vant foran 33 andre søkere.

Mer enn redigering

Stian Antonsen og Anita Øren ved avdeling for Sikkerhet ved SINTEF Teknologi og samfunn, forteller at de ønsker å undersøke hva som har skjedd av tiltak og hva som har kommet av konkrete endringer i de snart tre årene som har gått siden katastrofen. Hva gjør for eksempel kommuner og fylkesmenn med opplysninger som kom fram i rapporten, undrer de.

Forskerne er klare på at arbeidet deres ikke skal være en ren evaluering. Noe av det mest grunnleggende vil være å se på måten Norge håndterer samfunnssikkerhet på: Hvordan skjer de kompliserte læringsprosessene i etterkant av katastrofer som 22.juli. Og hvordan takler vi som samfunn store hendelser? Noe av problemet, slik de ser det, er at noen ansvarsområder kan havne mellom to stoler og dermed blir vanskelig å adressere.

Les hele artikkelen på Gemini.no

Kontakt

Anita Øren, avd. Sikkerhet