Til hovedinnhold
Norsk English

Næringsrettede forskningssentre: God uttelling for MARINTEK

Norges Forskningsråd offentliggjorde 21. november 2014 at MARINTEK vil lede et nytt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), og er partner i ytterligere to SFI`er.

Dette skriver Forskningsrådet om SFI-ordningen:

"SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Ordningen skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning Det forutsettes samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene vil bli etablert for en periode på maksimalt fem pluss tre år. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå."

Følgende tre SFI'er vil MARINTEK være tungt involvert i:
SFI Smart Maritime - Norwegian Centre for improved energy-efficiency and reduced emissions from the maritime sector.
Senteret skal jobbe for forbedret energieffektivitet og reduserte utslipp fra maritim sektor, blant annet gjennom utvikling av et systemorientert analyseverktøy som gjør det mulig å måle effekten av energieffektiviserende tiltak for skrog og propell, kraftsystemer og drivstoff under realistiske, fullskala forhold. Norges Forskningsråd skriver i tildelingen at "Vertsinstitusjonen MARINTEK AS er meget sentral i den nasjonale maritime klyngen", og at forskningspartnere er andre viktige aktører innenfor maritim forskning; NTNU og Høgskolen i Ålesund. Blant bedriftspartnerne er toneangivende bedrifter som Rolls Royce Marine AS, Vard Group AS, ABB AS, Jotun A/S, Wärtsilä Moss AS og DNV GL AS samt viktige brukere som Wilhelm Wilhelmsen ASA, Solvang ASA, Det Stavangerske Dampskibsselskab Shipping AS, Sea-Cargo AS, Olympic Shipping AS og Norges Rederiforbund. Det er forskningssjef Per Magne Einang i MARINTEK som vil være senterleder.

I tillegg til å være vertsinstitusjon for denne SFI'en, er MARINTEK forskningspartner i ytterligere to Senter for Forskningsdrevet Innovasjon:
SFI Marine operations Center (MOIS)
SFI Exposed Aquaculture Operations
Senterets mål er å utvikle nye verktøy, prototyper og opplæring for en trygg og effektiv installasjon av strukturer, og vedlikehold av disse, i ekstreme farvann. Et eksempel på dette kan være operasjoner på dypt vann, installasjon av vindturbiner på havbunnen og operasjoner i Arktis. Vertsinstitusjon er Høgskolen i Ålesund, med forskningspartnere som er de tyngste aktørene innenfor maritim forskning: NTNU, MARINTEK AS og SINTEF Fiskeri og Havbruk AS. Bedrifts-partnerne omfatter toneangivende bedrifter som Rolls-Royce Marine AS, Statoil Petroleum AS, Statkraft AS, Ulstein International AS, Brunvoll AS og EMAS-AMC AS, og viktig brukere som Subsea 7 Norway AS, Farstad Shipping ASA, Havila Shipping ASA, Olympic Shipping AS samt Offshore Simulator Centre AS. Det er etablert samarbeid med to forskningsinstitusjoner i Brasil. Senterleder er professor Hans-Petter Hildre ved Høgskolen i Ålesund.

Exposed Aquaculture Operations

MARINTEK er også forskningspartner i SFI' en "Exposed Aquaculture Operations", der hovedmålet er å utvikle løsninger for å kunne drive havbruk i åpne og eksponerte farvann med stor bølgehøyde og kraftig vind og strøm. Senteret vil legge til rette for en bærekraftig vekst i havbruksnæringen gjennom å kombinere viten og erfaringer fra marin, maritim og offshore sektor. Versinstitusjonen SINTEF Fiskeri og havbruk AS har med forskningspartnerne Stiftelsen SINTEF, MARINTEK AS, NTNU og Havforskningsinstituttet. Fra leverandørindustrien deltar Kongsberg Seatex AS, Aqualine AS, Aquaculture Engineering AS, Møre Maritime AS, Foxbox AS, Reinertsen AS, Verdande Technology AS, Anteo AS, Argus Remote Systems AS, Lerow AS, Aqs AS og Marin design AS. Følgende produsentbedrifter er med: Marine Harvest ASA, Cermaq Norway AS og Salmar ASA. Det er etablert samarbeid med flere utenlandske forskningsinstitusjoner. Senterleder er forskningsleder Hans Vanhauwaert Bjelland, SINTEF Fiskeri & Havbruk.
Les mer om tildelingen her: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Historisk_hye_bevilgninger_til_nringsrettede_forskningssentre/1254002189252/p1174467583739