Til hovedinnhold
Norsk English

Vellykket test av nytt bunntrålutstyr

Ett nytt bunngear for trål bestående av halvsirkelformede HDPE-seksjoner, "Semi-circle spreading gear" - SCSG, kan gi ca. 8 % mer spredning enn et tilsvarende rockhopper gear.

Tankforsøk og videofilming under tokt har vist at SCSG går svært stabilt under tauing, og at det ikke er følsomt for variasjoner i rigging eller geometri, dvs. at det ikke "graver" seg ned i bunnene eller "flyr" over bunnen slik som tidligere løsninger (plategear) har hatt en tendens til.

De halvsirkel-formede profilene gjør videre at gearet glir lett over bunnen og går lett over steiner o.l. Foreløpige resultater fra tokt i 2013 og 2014 tyder på at gearet fisker like godt som eller bedre enn rockhopper gear, blant annet på grunn av større spredning og mindre mellomrom mellom seksjonene enn på et rockhopper gear.

 

Positive tester til sjøs

Tilbakemeldingene fra mannskap som har vært involvert i forsøkene er at det nye utstyret, som har lavere vekt enn et rockhopper gir, er vesentlig enklere å arbeide med og håndtere på dekk og under skyting og hiving. Det nye gearet har dermed et stort praktisk og kommersielt potensiale, og videre utvikling vil fokusere på materialvalg og detaljdesign for å redusere slitasje.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 31.12.2014