Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av multirig semi-pelagisk trål (Multisept)

Hovedmålet med prosjektet er å redusere NOx-og andre miljøutslipp ved å øke energieffektiviteten i ressurskrevende maritime operasjoner i arktiske strøk. Prosjektet foreslår å utvikle en semi-pelagisk multi-trålingsteknologi for bærekraftig utnyttelse av dypvannsreker og hvitfisk.

Dette skal oppnås ved å:

  • Utvikle en multirig semi-pelagisk trål system (enkelt, dobbel og trippel trål) der tråldører, klumper og sveipeliner ikke har fysisk kontakt med havbunnen.
  • Utvikle et overvåkningskonsept basert på state-of the art sensorteknologi for tråling.
  • Utvikle kontrollkonsepter for trålutstyr, hovedsakelig basert på vinsjkontroll og kontroll over manøvrering av fartøyet basert på Rolls Royce Marine's eTrawing konsept.
  • Undersøke alternative løsninger for herding av dyreartene inn i trålbanen i hvitfisktråling
  • Kvantifisering av byfangstreduksjon i reketråling ved å fiske med semi-pelagisk tråling
  • Identifisere og eliminere sikkerhetsrisikoene (HMS).

Prosjektet finansieres av Norges Forsksningsråd, FHF, Rolls Royce Marine AS og Mørenot AS; og  gjennomføres i samarbeid med NTNU, Universitetet i Tromsø, Memorial University of Newfoundland og University of Massachusetts.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 31.12.2014