Til hovedinnhold
Norsk English

Vedfyrte fly

Berta Matas Güell i laboratoriet. Foto: SINTEF/Thor Nielsen
Kan biodrivstoff av ved brukes som flydrivstoff i fremtiden? Dette var tema i Shrödingers Katt 2. oktober. – Ja! svarer Berta Matas Güell fra SINTEF Energi og forklarer hvordan biodrivstoff kan gjøres om til flydrivstoff og hvilket potensiale vi har i norsk skog. 

Se innslaget med Berta her:

– Per i dag står transportsektoren for den største utslippsandelen. Men det finnes flere alternativer som kan erstatte fossilt drivstoff og dermed redusere utslippeneav klimagasser, sier Matas Güell. 

Persontransportsektoren vil i stor grad bli elektrifisert, men dette gjelder ikke luftfart som i nær fremtid ikke har andre alternativer enn biodrivstoff. 

– Derfor er det viktig å utvikle teknologier til bærekraftig produksjon av flybiodrivstoff. For å få til dette, forsker vi i SINTEF på to lovende teknologier som omdanner tremasse til flybiodrivstoff, forteller Matas Güell.

Den ene teknologien er termokjemisk basert (bruker varme og trykk) og den andre er biokjemisk basert (bruker mikroorganismer til å bryte ned biomassen). Begge teknologiene benytter seg av råvarer som skog og avfall, som ikke legger beslag på matproduksjon eller matjord.

– Jeg tror dette kan være en interessant mulighet for skognæringen som er en bransje på jakt etter nye forretningsområder, sier Matas Güell.

Per i dag er ingen av disse to teknologiene kommersielt tilgjengelig i markedet på grunn av høye kostnader knyttet til råvarene, og mangel på insentiver for å utvikle og ta i bruk teknologien. 

– Vi er i ferd med å avslutte et prosjekt på biodrivstoff, GasBio, delvis finansiert av Norges Forskningsråd sammen med industripartnere. Vi har sammen etablert et godt samarbeid innen fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt. Vi håper vi får mulighet til å forske videre på dette. Jeg håper de to teknologiene vi i SINTEF forsker på, vil være konkurransedyktig og tilgjengelig i markedet om ti års tid slik at vi kan flydrivstoff som er miljøvennlig og fornybar, avslutter hun.